Home
Citrix Ürünleri11


    

Citrix XenDesktop

 

     Çalışanlar, güvenlik ve yönetim kaygıları nedeniyle mobiliteden ve esneklikten yoksun kurumsal PC'ler kullanabilmektedirler. Aynı zamanda, IT yöneticileri ise, bu PC'lerde, sürekli olarak, her işletim sistemi ve uygulama versiyonu için ayrı güncelemeler, yamalar, kullanıcı verilerinin güvenliği ve yedeklenrnesi ile ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca bir işletim sistemi değişikliği bile (mesela Windows XP'den Windows 7' ye geçiş), hem planlama zorluğu, hem zaman kısıtları, hem eski PC donanımlarının değiştirilmesi gerekliliği gibi sorunlar içermektedir.

       IT dünyasında, kişisel bilgisayarlann dağıtık mimaride kullanımı, çok karmaşık ve pahalı bir hale geldi. Kişisel bilgisayarlar,işletim sistemi, uygulamalar ve kullanıcı ayarlarının birleşiminden oluşmakta ve hali hazırda tek tek yönetilmektedir.

     Tüm bunlardan dolayı, dağıtık mimaride kişisel bilgisayarların kullanımı, daha düşük bütçe ve personelle çok iş beklenen IT birimlerini, her geçen gün daha fazla geleneksel yöntemleri terk etmeye zorlamaktadır.

      Citrix® XenDesktop, Windows sanal PC' lerini, nerede olursa olsun, tüm kullanıcılara, anında bir servis olarak kullandırabilen, masaüstü sanallaştırma çözümüdür. Eşsiz Citrix® FlexCastTNI, teknolojisi ile XenDesktop, hızlı ve güvenli bir şekilde, kullanıcılara göre ayrı ayrı olmak üzere belirlenmiş uygulamaları ve sanal PC' leri farklı profillere sahip çalışanlara ulaştırabilmektedir.

     Kullanıcılar artık, kendi sanal masaüstü bilgisayarlarına ve uygulamalarına, istediği her zaman, her türlü istemciden (PC, Thin Client, Mobil Cihaz v.s), high definition kullanıcı deneyimi ile, erişebilecek esnekliğe sahipler.

     XenDesktop ile birlikte IT yöneticileri, mükemmel bir şekilde sadeleştirilmiş yönetim kolaylığı ile, işletim sistemi, uygulamalar ve kullanıcı profillerinin sadece birer kopyasını yönetirler. XenDesktop'ın açık mimari yapısı sayesinde müşteriler, masaüstü sanallaştırmayı herhangi bir hypervisor, depolama veya yönetim platformu ile kolayca entegre edebilirler.

 

 Her Cihazla, Her Zaman, Her Yerde

     Günümüz iş dünyası, her yerde, her zaman ve her türlü cihaz ile çalışılabilecek esnekliği zorunlu kılmaktadır. Kulianıcılar, küçük bir istemci yazılımı olan Citrix Receiver’ı kullanarak, XenDesktop kullanıcıları, PC, Mac, Thin Client, Smartphone veya Mobil Cihazlarından, kurumsal masaüstü veya uygulamalarına ulaşabilirler. Bu, tamamıyla esnek bir çalışma ortamı, iş sürekliliği ve kullanıcıların mobil olmasına imkan vermektedir.

 

 

HDX Kullanıcı deneyimi

     XenDesktop her cihazda, her türlü bağlantıda, HDX kullanıcı deneyimi ile birlikte, geleneksel PC' den daha fazla güvenilirlik ve iş sürekliliği sağlar. Citrix HDX teknolojisiyle, kullanıcılar, multimedia, USB cihaz ve 3D grafik kullanırken dahi, yerel bir bilgisayar kullanımı kadar kullanıcı deneyimi alır.

     XenDesktop, diğer sanallaştırma üreticilerine göre %90 daha az bantgenişliği kullanarak en iyi performansı sunar. Webcam ve VolP desteği, geliştirilmiş ses desteği ve WAN optimizasyonu ile kullanıclar, high definition bir kullanıcı deneyimini, lokasyon bağımsız olarak alabilirler.

FlexCast Teknolojisi

     Aynı iş yerinde, farklı tipte çalışan personeller, farklı tiplerde performans ve kişiselleştirme ihtiyacı ortaya çıkarır. Bazılarına basitlik ve standartlık yeterli iken, bazıları yüksek performans ve tamamiyle kişiselleştirilebilir masaüstüne ihtiyaç duyar. XenDesktop bütün bu ihtiyaçlara tek bir çözümle cevap verir. FlexCast teknolojisi ile birlikte, XenDesktop, her çeşit sanal PC'yi, host edilmiş veya yerel, fiziksel veya sanal, her biri kullanıcının, performans, güvenlik ve esneklik gereksinimlerine donatılmış bir şekilde kullanıclann erişimine sunar.

 

 

 XenApp ile Talep Edildiğinde İletilen Uygulamalar

     Sanal Masaüstü yönetim karmaşıklığı ve maliyetini azaltmak için, XenDesktop, Citrix uygulama sanallaştırma teknolojisi Citrix® XenApp, tüm özellikleri dahil olarak içerir. Uygulama sanallaştırma ile, IT yöneticileri, veri erişimini kontrol edebilir, daha az sanal masaüstü imajı yönetebilir ve system çakışmalarını önleyebilir.

     Uygulamalan eklemek, çıkarmak ve güncellemek artık kolay çünkü, XenDesktop, kullanıcıların anında her yerden erişebildikleri, self servis uygulama mağazası içermektedir.

 

 

 Açık Mimari

     XenDesktop , mevcut hypervisor, storage ve Microsoft altyapınız ile birlikte çalışır ve mevcut yatırımlannızda ve alternatiflerde esneklik sağlar. XenDesktop, Citrix® XenServer, Microsoft Hyper-V , VMware® ESX ve vSphereTM, destekler ve ayrıca ağa bağlı depolama yönetiminizi Citrix StorageLink teknolojisi ile kolaylaştınr. XenDesktop ayrıca Microsoft App-V ve System Center ile uygulama sanallaştırma yönetimi için entegre edilebilir.